Sömn är min drog

Sömn är min drog

;

(anteckningar/drömmar/dikter)

Utan titel

AnteckningarPosted by Nattknytt 2018-03-07 00:14
"Och om jag nämner dig vid namn
undflyende, fåglarna om natten
vingarna fjättrar sömnen vid kroppen
skall detta namn bevaras
medan du blir sand, murar vittrar
och kartlaven skall måla en bild
av alla platser vi skulle besöka
och om jag benämner dem
främmande solsystem, sifferkombinationer
grovkorniga stränder
skall du återbördas oskadd
"